torstai 12. joulukuuta 2013

Paikallisjoukot - mp-järjestöjen mahdollisuusViestikiltalaiset ovat kiinnostuneita maanpuolustuksesta ja erityisesti viestiasioista. Pv:n komentaja kenraali Puheloinen on ilmoittanut, että pv:n on säästettävä seuraavien neljän vuoden aikana 800 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti on korvattava loppuun kulunutta kalustoa, uusittava järjestelmiä ja korvattava jalkaväkimiinat tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Hallituksen ratkaisu puolustusvoimauudistuksesta lakkauttaa kuusi varuskuntaa. Kaakkois-Suomessa lakkautetaan Pohjois-Karjalan Prikaati, eikä montaa vuotta ole siitä kun Savon Prikaati lakkautettiin. Erityisesti pioneereja kouluttava Keski-Suomen Rykmentti lakkautetaan.
Tavoitteena on myös matalampi ja kustannustehokkaampi organisaatio, kun sotilasläänien toiminnat jaetaan Maavoimien Esikunnalle ja reserviläisten asioita hoitavat aluetoimistot kytketään lähimmän joukko-osaston, esimerkiksi Mikkelissä Karjalan Prikaatin, alaisuuteen.
Viestiväkeä koskettaa Viestirykmentin hallinnon siirtyminen Hämeenlinnaan. Sotamuseon säästöpaineista johtuen myös Viestimuseo siirtyi jo viime keväänä Hämeenlinnaan.
Uutena koulutettavana asiana alkaa paikallisjoukkojen koulutus v 2015. Näistä joukoista on kenraali Puheloinen lausunut tammikuussa 2012 seuraavaa:
"Paikallisjoukot organisoidaan pääosin pataljooniksi, joihin voi tehtävien mukaan kuulua maakuntakomppanioita, sissikomppanioita, sotilaspoliisi- sekä koulutus- ja tukiyksiköitä, perustamiskeskuksia, vartiokomppanioita ja muita joukkoja. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat joukkojen perustaminen ja koulutus, kohteiden suojaus, tiedustelu, opastaminen, etsintä ja pelastus, sivustojen suojaus, maahanlaskun torjunta ja rajoittaminen, sissitoiminta ja toiminta erikoisjoukkojen vastainen toiminta sekä muiden viranomaisten tukeminen.

Paikallisjoukoissa tarjoutuu nykyistä laajemmat mahdollisuudet myös kokeneemman reservin henkilöstön monipuoliseen käyttöön yksilöllisten edellytysten mukaan, muun muassa erityisosaamista vaativiin toimintoihin, johtotehtäviin sekä kouluttajina. Paikallispataljoonien yhteyteen on myös mahdollista kanavoida vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä kokonaisturvallisuuden toimintoja kuten esimerkiksi eri viranomaisten välisiä harjoituksia."  
Paikallisjoukot edustavat uutta haastetta maanpuolustusjärjestöille. Viestialan koulutusta on pyrittävä järjestämään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sateenvarjon alla ja hakien yhteistyökumppaneita muista järjestöistä kuten radioamatööreistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti